Privacyverklaring Feng Shui by Nina

 

Het pdf van deze Privacyverklaring kun je hier downloaden.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor personen en verderstrekkende verplichtingen voor verwerker, verantwoordelijke, beheerder en sub-verwerkers van persoonsgegevens.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Feng Shui by Nina verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven.

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Feng Shui by Nina met persoonlijke gegevens omgaat.

1. Toepassing

Feng Shui by Nina is een onderdeel van Nina Elshof Feng Shui.

Nina Elshof Feng Shui is gevestigd aan de Zaadmarkt 90, 7201 DE te Zutphen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09088638

Nina Elshof Feng Shui biedt onder verschillende handelsnamen haar diensten en activiteiten aan. Deze privacyverklaring is van toepassing op al deze bedrijfsonderdelen.

Wie Wat
Nina Elshof Feng Shui Individuele consulten en Feng Shui adviezen opmaat in wonen, werken en bij (ver-)bouw plannen voor particulieren, bedrijven en overheidsinstanties
Feng Shui Academie Opleider in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki astrologie
Feng Shui by Nina (Online) winkel met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki informatie en gerelateerde (woon-) producten,
My Feng Shui Professional (Online-) netwerk voor afgestudeerd Feng Shui Professionals

2. We respecteren jouw privacy

Nina Elshof Feng Shui respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en uitsluitend met jouw toestemming. We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en delen deze alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou.

 

3. Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Nina Elshof Feng Shui. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1 Het versturen van nieuwsbrieven

Bij afnamen van een dienst, het aanvragen van een downloadable op de website of doordat jij jezelf hiervoor inschrijft, worden je e-mailadres, voornaam, ip-adres en eventueel locatie verzameld voor het versturen van onze ‘nieuwsbrieven’; Feng Shui by Nina en/of Feng Shui Academie nieuws. Deze mails zijn voornamelijk gericht op kennisdeling maar zijn ook commercieel van aard. Als je dit niet langer op prijs stelt kun je je ten alle tijden uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

3.2 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Nina Elshof Feng Shui via de website, mail of telefoon. We vragen je echter alleen om de gegevens die nodig zijn om je vraag volledig te kunnen beantwoorden of contact met je te kunnen opnemen, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp van je bericht.

3.3 Website bezoek & cookies

Nina Elshof Feng Shui gebruikt functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer, tablet en/of smartphone. Nina Elshof Feng Shui gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruiken we cookies die informatie verzamelen over het gebruik van de website. Denk hierbij aan bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de ‘gebruikerssessie’. Deze gegevens worden daarna gebruikt om internetpagina’s te verbeteren en om de website beter op de gebruikerswensen aan te passen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over het gebruik van cookies. En door jouw gebruik van onze website heb je ook toestemming gegeven voor de plaatsing hiervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser wissen. Hoe je dat precies doet is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Let op: als je jouw browser zo hebt ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert (dus ook geen functionele cookies), dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken. Sommige video’s of afbeeldingen worden dan niet weergegeven of als ‘gebroken’ bestand weergegeven.

4. Waarvoor en met wie we jouw gegevens wel delen

Om jou goed van dienst te kunnen zijn, moeten we gegevens uitwisselen met anderen partijen. We kunnen bijvoorbeeld geen tickets voor een workshop verkopen, als de ticketservice je gegevens niet heeft. En zo zijn er nog meer voorbeelden.

Wie Waarvoor
Go-tickets Go-tickets is de service waarmee de aanmeldingen en ticketverkoop voor onze workshops, lezingen, cursussen, opleidingen en overige educatieve en informatieve diensten worden verwerkt.

Zij verwerken persoonsgegevens zoals je naam, contactgegevens, geboortedatum en de opleiding waarvoor je je aanmeldt. En ook eventuele opmerkingen, het betaalde bedrag en je bankgegevens. Deze zijn bijvoorbeeld nodig voor restitutie van (een deel van) het betaalde lesgeld in het geval een workshop vervalt of jij je deelname annuleert.

Centrum Djoj Voor onze opleidingen in Rotterdam werken wij samen met Centrum Djoj. Zij verzorgen de lesruimte, koffie/thee en de lunch.

Zij ontvangen van ons een namenlijst van alle deelnemers en eventueel je dieetwensen als je deze hebt aangegeven. Wanneer de aanmelding voor de opleiding ook via Centrum Djoj verloop ontvangen zij je gegevens die nodig zijn om je deelnamen te kunnen verwerken.

MailChimp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MailChimp gebruiken we voor het versturen van onze wekelijkse ‘nieuwbrieven’. Deze mails zijn voornamelijk gericht op kennisdeling maar zijn ook commercieel van aard.

Bij afnamen van een dienst, het aanvragen van een downloadable op de website of doordat jij jezelf hiervoor inschrijft, worden je emailadres, voornaam, ip-adres en eventueel locatie verzameld voor het versturen van deze mails.

In het geval van een downloadable gebruikt MailChimp je gegevens ook om extra mail(-s) te sturen met aanvullende informatie passend bij de informatie in de downloadable.

Als je dit niet langer op prijs stelt kun je je ten alle tijden uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Unit4 en Lenteleven accountancy Unit4 verzorgt de software waar Nina Elshof Feng Shui haar administratie mee voert. Lenteleven accountancy is de account die de uitwerking van de administratie verzorgt.

Met beide partijen delen we gegevens zoals je naam, adres en factuurbedragen voor een correcte boekhouding.

Dit is relevant voor jou als je bijvoorbeeld je werkgever om een bijdrage in je opleidingskosten verzoekt. Of de studie als kosten opvoert in je eigen belastingaangifte.

Hostnet Hostnet is de hostingspartij voor de websites Nina Elshof Feng Shui en Feng Shui by Nina.

Zij verwerken gegevens zoals ip-adres en locatie voor een optimale en veilige werking van deze websites.

NowOnline NowOnline is de hostingspartij voor de website van de Feng Shui Academie.

Zij verwerken gegevens zoals ip-adres en locatie voor een optimale en veilige werking van de website.

Andere onderdelen namelijk;

 

Nina Elshof Feng Shui

Feng Shui Academie

Feng Shui by Nina

My Feng Shui Professionals

Nina Elshof Feng Shui biedt onder verschillende handelsnamen haar diensten en activiteiten aan.

Binnen deze bedrijfsonderdelen kunnen we gegevens uitwisselen. Dit doen we om onze klanten betere service te kunnen bieden en jou zo volledig mogelijk en accuraat van dienst te kunnen zijn.

5. Opslagperiode

Nina Elshof Feng Shui bewaart jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

6. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Nina Elshof Feng Shui neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of in het geheel te laten verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nina Elshof Feng Shui en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat we, enkel en expliciet op jouw verzoek, alle gegevens die van je hebben, aan jou of een ander door jou genoemde partij, overdragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraging van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar voor de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@ninaelshoffengshui.nl

Om er zeker van te kunnen zijn dat dit verzoek door jou wordt ingediend kunnen we contact met je opnemen om je verzoek te verifiëren.

Je gegevens en voorkeuren voor de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.

7.1 Bij klachten

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op een juiste gegevensverwerking, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons